โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC (สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

 ออกแบบเสื้อเบื้องต้น(คอมพิวเตอร์)36ชม.

ออกแบบเสื้อเพื่อการค้า(คอมพิวเตอร์)36ชม.

ออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์(คอมพิวเตอร์)36ชม.

ตัวอย่างผลงานคนรุ่นใหม่

อัศวิน พุทธสานส์ดีไซน์

 

 
 

ส ถ า น ที่เ กิ ด ข อ ง ข บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์      by....surape-e@hotmail.com คลิ๊ก ที่นี่

 

 

คลิ๊กที่นี่

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 เสาหลักสานฝันดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่

 

โครงการ..แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สอนเป็นเรื่อง.สอนเป็นชิ้นงาน.สอนเป็นโครงการ..

วิทยบริการวิชาการสู่ชุมชน

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC (สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

 เพลงจำขึ้นใจ

 
บทเพลงที่ข้าราชการทุกคนควรฟัง  ขอฝากบทเพลงนี้ให้แก่เพื่อนข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางทุกคนนะคะ
 

หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ( 3ชม.)(สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน

Power point ผลงานนักเรียน/ครู

  • Design สไตล์คุณ
  • ppt ผลงานนักเรียน

สนับสนุนผ้าไทย ธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสากล

ศษบ. บริหารการศึกษา(honor:instructional science) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความวิชาการ

บทความจากใจคนทำเวบ

องค์กรตัวอย่าง/หน่วยงานตัวอย่าง/บุคคลตัวอย่างฯ สมควรยกย่อง

 

  •  

 

 

 


2401-2209.วิชาเสื้อเพื่อการค้า1.2554.G1-11คลิ๊กที่นี่/2401-1004วิชาการออกแบบเสื้อ2.2554.G1-14 (54 คน)คลิ๊กที่นี่

        

WE LOVE THE KING 

 

WE LOVE THAILAND  

การแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันเล่ม๒

    

การแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันเล่ม๑

 
 
 
 
                                                    

ASIAN TEXTILE HERITAGE

 ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage

นำเสนอผ้าทอพื้นเมือง  10 ประเทศ (Vietnam,Laos,India,Pakistan,Indonesia,Malasia,Japan,Korea,Philippines and Thailand)ภาพนักศึกษาชั้นปวช.1สาขา
 
 

ผ้าไทย...THAI FABRIC...ผ้าไทย

เอกสารแหล่งเรียนรู้สามารถเทียบโอนได้ 5 วิชาตามหลักสูตร  ก.ศธ(สอศ) 

3401-0001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน  

3401-2301  เทคนิคการย้อมสี

3401-2302  เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง    

 3401-2004โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า

3402-2103 การจัดการสินค้า

 

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

 

  

 

 

 

 

         

     

 สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 138 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4412 คน
23574 คน
338183 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-15

 

ทศวรรษแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542

ตารางเรียน/สอนภาคเรียนที่1/2552

บันทึกหลังสอน1/2552

M

 

T1

T2

 

W

 

Th

 

F

 

WEBBOARD

 
 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวส.
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
2545-2551
 
 

ผลงานนักศึกษาระดับปวส.รายบุคคล

ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง

คลิ๊กที่นี่

The original place of creative process
 สดด.34.10'เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่บรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดใด                "ถ้าเข่นนั้นเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราอสย.42:4   'ท่านจะไม่วอกแวกและท้อถอย จนกว่าจะนำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ'(ภาคคำแปลภาษาอังกฤษ
 

 

เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดฃึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ ลูกา1.37

 

ฟิม.เอล.ก้อง.กานต์.แก้ว.ทัวส์.ทิวสน 2552

หน้าเว็บเดิม

 2006   ,2007   .2008   .2009

2012-17

WEBBOARD

ส่งแบบฝึกหัด[ครู-นศ]

 

ผลงานนักเรียน       แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย   

9 Student'Designer

รุ่น 2/2551 " Young Designer "ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้:สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ.ตามนโยบาย.ของสอศ.คลิ๊กที่นี่ ระดับ ปวช.1-3(6 ภาคเรียน)หลักสูตร  3 ปี

 

"เด็กแว้นฃ์''DEK -VAN'S

ภูมิใจ ในวิชาชีพ( เรียนสาขาผ้าฯ)ฝึกงาน-ได้ส-ตังส์

บันทึกรายงานประสบการณ์การฝึกงาน ณ สถานประกอบการ (ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพ)  วิชา2401-2301พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม ฯระดับช้น ปวช.3(1/2551)

 

9 'Student designer

รุ่น U R A:BRAND[2550]

ภูมิใจ -ในวิชาชีพ( เรียนสาขาผ้าฯ)ฝึกงาน-ได้ส-ตังส์

บันทึกรายงานประสบการณ์การฝึกงาน ณ สถานประกอบการ (ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพ)+

ผลงานวิชา3000-0101การพัฒนางานด้วยระบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ฯระดับช้น ปวส2(1/2551)

 

 

ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน(ภาคเหนือ)ณวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร(15-19ธค 2551 ทักษะวิชา การออกแบบเสื้อชุดราตรีสั้น

 

 

ยินดีต้อนรับ

สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

แนะนำหลักสูตรระยะสั้น

 ต่อยอด  ผ้าไทย  เพื่อเพิ่มรายได้

 ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า

พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน   (เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนของหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

   10 รายวิชา

เทคนิคการจับจีบ(เดรป 10 ลาย)

 

เทคนิคการทำสม๊อค( 16 ชนิด)

  •  

เทคนิคการเย็บสานไส้ไก่

 

เทคนิคการทำกระดุมจีน

เทคนิคการต่อผ้า( สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม)

เทคนิคการเย็บสัก(แบบรองใน แบบผุก แบบยัดไส้ แบบสอดเชือก)

 

เทคนิคการจับจีบผ้าให้ย่น(จีบดอกรัก,ดอกจอก)

 

เทคนิคการเลาะด้าย มัดริม แล้วสานไหม

เทคนิคการทำผ้าบาติค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ

Eight Styles of Thai National Costumes


ชุดไทยจักรี Thai Chakri ชุดไทยบรมพิมาน Thai Boromphiman
ชุดไทยศิวาลัย Thai Siwalai ชุดไทยดุสิต Thai Dusit
ชุดไทยจักรพรรดิ Thai Chakraphad ชุดไทยอมรินทร์ Thai Amarintra
ชุดไทยจิตรลดา Thai Chitralada ชุดไทยเรือนต้น Thai Reun-ton


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยในภูมิภาค

General informaton on Thai Fabrics (by region)ภาคเหนือ :


ภาคอีสาน :


ภาคกลาง :


http://www.khonthai.com/Vitithai/job.htm
ภาคตะวันออก :


ภาคใต้ :


 

ผลงานอัศวิน พุทธสานส์.ดีไซน์เนอร์(คนรุ่นใหม่..ใจรัก..มุ่งมั่น.และมีความรับผิดชอบสูง..ขอให้ฝันเธอเป็นจริง)

ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
219 จากที่พัก - ถึงสถานที่ทำงาน...เส้น ทาง ...ต้องผ่าน.... ปิดทองหลังพระ 2013-06-20 72 0
218 วิทยาลัยอาชีว ...นี่ ถ้าได้ ผู้อำนวยการที่ ดีดี...สอศ. น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ มาก เลยนะ.....ประเทศชาติ คนไทย 2013-06-20 24 0
217 ประกาศรายชื่อเยาวชนไทยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากอาชีวะในผลงานส่งเข้าประกวด 7 ประเภท http://industrialclothingdesign.com/ 2012-03-13 80 0
216 ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสิ่ง ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2554 จ.แพร่ เพิ่มเติมผล ฯระดับชาติ จ ระยอง4 กพ55 2012-01-01 400 0
215 นับถอยหลังวันสิ้นโลก ตอนที่1 สิบคำทำนายสะท้านโลก http://www.youtube.com/watch?v=8HRvrvvT1K4&feature 2011-11-28 126 0
214 ระบบการศึกษาเป็นแบบคอขวด http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID 2011-11-16 158 0
213 สาส์นจากผู้นำ ... นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 30กย54 INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN .com 2011-10-23 15 1
212 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มาเสริมสร้าง http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B 2011-10-08 198 0
210 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ปร สนับสนุน กศน.พุ่งเป้าพัฒนาการศึกษาอาชีพเน้นมีงานทำ 2011-10-07 205 1
207 Hi :Jocvso : address : http://www.gefreiter-jonas.net/forum/profile.php?id=370668 industrialclothingdesign.com 2011-10-04 5314 0
206 Webboard www.sasithara.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard... http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=web 2011-10-04 5434 0
205 ติดตามภาระกิจ นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล 1 คต.54รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา l-a-m-b 2011-10-03 263 2
203 พระเจ้าทรงมีชัยเหนือศัตรู wongsansernw_wiwien@hotmail.com 2011-09-18 200 0
202 สนับสนุน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางบุญรื่น ศรีธเรศ และนาย INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN .com 2011-08-19 327 2
201 http://www.youtube.com/watch?v=C5_3bnMk5AE http://www.youtube.com/watch?v=C5_3bnMk5AE 2011-07-29 282 1
196 คลับแอสทีเรีย สร้างรายได้เกษียณให้กับทุกคน สมาชิก 2011-06-16 296 0
194 แนะนำเวป ดีไซน์เนอร์ ตัวจริง อัศวิน พุทธสานส์ http://size88.blogspot.com/ http://size88.blogspot.com/ 2011-06-12 14 2
189 ข้อเเสดงความคิดเห็น เกณฑ์ ประเมินสถานศึกษารอบ 4 [2559-2563] สมศ. เฝ้าระวังวัฒนธรรมไทย 2011-05-15 385 0
181 เจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็น"ควาย อย่าพายเรือให้โจรนั่ง......เตือน 2011-02-18 311 0
180 (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ” สอศ. (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2011-01-14 2190 0
178 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เกียรติแห่งวิชาชีพ “เรือจ้าง” ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์อายุยิ่งยืนนาน 2011-01-10 494 0
163 ผ้าทอ เป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ครูสุรภี 2010-09-19 336 0
154 กรณีศึกษาอำเภอแจ้ห่ม แม่ทะ แม่เมาะ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน 081-8823465 2010-04-12 713 1
151 ศธ.จัดสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา \\\\\\\"สี่ใหม่\\\\\\\" อย่างเป็นรูปธรรม in 2010-02-12 571 2
136 โรงเรียนพระดาบส - โอกาสที่สองของชีวิต indus 2009-11-09 1216 8
116 ถึงอ. สุรภี ปราณี แซ่หาญ 2009-08-16 491 1
86 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในกิจกรรมการประชุมทางวิชการ http://www.svsc.moe.go.th/httpdoc/ 2009-05-09 294 0
54 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบเสื้อผ้า และแฟชัน ครู 2009-01-10 10207 5
22 แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2 การทอผ้าสไบ ตีนจก surapee 2008-06-29 452 1

[ ตั้งถามใหม่ | จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด]

คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
139 leilei3915 leilei3915 2016-05-05 10:55:00 0
138 Replica Handbags Reviews, News and Advice on Knock Off Replica handbag reviews miumiu replicas 2016-02-10 00:18:06 15 1
137 gucci bagsky.ru replica chanel 2015-12-09 02:15:46 21
136 YSL wholesale replicaw www.enreplica.ru Gucci replicas 2015-11-27 01:57:56 7 2
135 NAME xiaozhengm 2015-09-23 15:49:05 48 1
134 replica handbags wholesale voguesky.ru dennise 2014-12-13 19:27:36 468 5
133 coach handbags wholesale handbags coach 2014-07-04 00:59:36 179 3
132 hua hua 2014-06-20 11:49:36 272 2
131 hem sprained ankle in addition to shown up in excess of large vcrty 2014-06-10 15:42:10 244 4
130 using the Lavish Palais. At this time there could well be pretty much sdaaq 2014-06-10 15:41:49 74 3
129 is really a reproduction thinking about that they'll never sdvaaa 2014-06-10 15:41:12 36 4
128 with any kind of Chanel cardigan coat, made of wooden as well as colored in order sdbbt 2014-06-10 15:40:44 662 6
127 sdCostly clothing Armani's couture is fantastic for realistsothing sdiio 2014-06-10 15:40:19 44 4
126 สอศ.ขอเชิญสื่อมวลชนเดินทางไปทำข่าวการประชุมมอบนโยบายด้านการอาชีวศึกษาและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการส จ.เชียงราย และจ.พะเยา.เชิญท่านแวะ วอศ.ลำปางด้วยค่ะ 2012-11-06 15:01:01 4876 1
125 ออกกฎหมายคุมอาชีวะทวิภาคี ให้ครูไปฝึกงานสถานประกอบการ...ทำไม..ถ้าสอศมีคุณภาพ 2012-11-06 14:51:45 7303 5
124 สอศ.คิดตั้งสถานศึกษาทุกอำเภอ หวังเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ทุกสาขางานอาชีพ ทุกจังหวัด เด่นให้หมด สิ ค๊ะ อาชี 2012-11-02 09:09:23 310 3
123 ข้าราชการครูฯ ที่ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ในขั้นสูงสุดที่ 37,830 บาทแล้ว จะสามารถเลื่อนอันดับเงินเ ขอบพระคุณท่าน.วันที่ 28 ตุลาคม นายสุชาติ ธาดาธำรงเ 2012-10-30 14:30:17 2743 11
122 กพ.เตรียมขยายเกษียณอายุข้าราชการจาก 60 ปี เป็น 62-64 ปี เขี้ยวลากดิน 2012-10-21 13:27:33 402 6
121 แจงเหตุ...เด็กไทยไปไม่ถึงไหน ครูไทยรักสบาย สอนง่ายตามตำรา ต้องพา ผู้บริหาร ฯไปล้างสมอง ก่อน..โดยเฉพาะ อาชีวฯ 2012-10-19 15:25:05 28 5
120 industrialclothingdesign.com รับแจ้งการสมัครสมาชิกใหม่‏ industrialclothingdesign.com 2012-10-12 13:01:34 970 5
119 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่) เบื่อ....... 2012-10-08 17:13:17 2301 -1
118 นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ระดับอาชี ถ้าเกณฑ์วัดคุณค่า ใช้คำว่า ดีเด่น ผลก็ เป็น10 สิบ 2012-10-04 11:06:24 493 2
117 เส้นทางสร้าง “แรงงาน” ปฏิบัติการที่บิดเบี้ยว เลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษโดยอัตโนมัติ ค่ะ 2012-10-13 09:56:14 82 7
116 เรื่องการเลื่อนวิทยฐานะของครูผู้สอนโดยอัตโนมัติ เลื่อนวิทยฐานะของครูผู้สอน เลื่อนไปคศ.3 อัตโนมัติ 2012-10-13 09:53:59 99 5
115 Club Asteria Club Asteriaca-community@ca-member.com อย่า.......ไปเล่น..........ไม่ได้ เงินอย่างที่ ..ค 2012-10-02 09:00:25 668 7
114 สำนักงานรัฐมนตรี รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำไมไม่ได้รับเงินเดือน 15000.00 ต่อเดือน 2012-09-28 16:02:30 2105 6

[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]

 

 
คลิ๊กนี้มีความหมาย