ขอแสดงความยินดี  ล่วงหน้า 

แด่  นางสาวกาญจนา  ภาสุรพันธุ์

 

พ้นจากอำนาจ / ตำแหน่งผอ.วอศ.ลำปาง

30 กันยายน 2557

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย